Key Responsibilities:

 • Management of all metal category purchases of components and construction for display / shop in shop and brand store solutions produced in Poland and Holland;
 • Identifying new suppliers for building robust and flexible supply chain;
 • Leading the process of supplier selection, approval and development;
 • Ensuring all appropriate agreements with suppliers are in place and up to date.
 • Building professional and long-term relationships with business partners;
 • Providing guidance to Project Managers in Production Development Teams on assigning appropriate suppliers per project;
 • Conducting effective negotiations to deliver the key project objectives (specification, quality, delivery cost, minimum order quantity, warranty conditions etc.);
 • Participating in new product development projects for Alrec clients;

About you:

 • Minimum 3 years of proven experience in managing a technical category within a manufacturing company – experience in metals will be an asset;
 • Ability to read technical drawings, product specifications, quality requirements;
 • Knowledge of strategic procurement processes and tools;
 • Strong negotiation and communication skills;
 • Fluency in English;
 • Very good knowledge of MS Office tools and experience with ERP systems;
 • Flexibility for frequent business travel;
 • Driving license.

What We offer:

 • A challenging position within an environment where team work, initiative, personal development, co-operation and job satisfaction are the most important elements;
 • Excellent terms of employment including, and in addition to, development opportunities as well as working with some of the biggest and exciting global brands.

Our values:

 • Commitment – Clients can count on our commitment and integrity. We will be responsible for delivering the best solutions and for relentlessly pursuing continuous improvements.
 • Passion – Retail is our passion. Creating powerful retail experiences inspires us. Finding the best solutions gives us energy.
 • Innovation – Rethinking the retail experience is what we do. We are always looking for smarter solutions, are on top of trends and translate them into meaningful experiences.

Send your resume and short (but powerful and inspiring) personal statement to rekrutacja@alrec.com.
Please state the vacancy number 190420 in the subject of your application.

Important, please include in your CV the following passage:  

“I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)”.

“I also consent to processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes”.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Alrec In-Store sp. z o.o., 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Alrec In-Store sp. z o.o.,  danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@alrec.com.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od dnia przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

To apply for this job email your details to rekrutacja@alrec.com.